Škola bude pro žáky otevřená od 6:45. Žáci přicházejí v rouškách, je třeba dodržovat 2m odstup. Po odložení svrchního oděvu a přezutí si vydezinfikují ruce a dozor je odvede rovnou do tříd, kde zůstávají po celou dobu pobytu ve škole (běžný provoz družiny není možný). Rodiče nesmí vstupovat se žáky do školy.  Po vstupu do třídy si žáci odloží roušky a uloží do uzavíratelného sáčku (musí si přinést z domova), umyjí a vydezinfikují si ruce.  Následně musí zůstat na svých místech, bez roušky se nesmí volně pohybovat po třídě ani po chodbách. Prosíme o upozornění dětí!!!

Vyučování bude na prvním stupni od 7.40 do 11.15 hodin.

Po dobu tohoto nouzového režimu NEBUDE během vyučování ani odpoledne zajišťován PITNÝ REŽIM. Po vyučování odcházíme dle harmonogramu na oběd (nebo někdo domů). Kdo zůstává na odpoledne, vrací se zpět s dozorem do své KMENOVÉ třídy. Při odpoledních aktivitách musí být dodržována stejná hygienická opatření, jako při vyučování.  Za příznivého počasí budeme trávit co nejvíce času venku, ale zase jen v daných skupinách.

Do pátku rozhodneme o složení patnáctičlenných skupin a poskytneme Vám konkrétní informace (rozvrh, vyučující, třída apod.).

Nezapomeňte 25. 5. přinést do školy ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, bez něhož nemůže být umožněn vstup do školy. V případě, že se u žáka během dne objeví teplota nebo některý z příznaků onemocnění COVID 19, okamžitě bude izolován a Vás budeme telefonicky kontaktovat. Dítě si pak musíte v nejkratší možné době vyzvednout.

Pokud jste dítě přihlásili ke školní docházce, snažte se, aby dítě opravdu školu navštěvovalo. Případné absence je třeba omluvit.

Všechna přijatá opatření vycházejí z manuálu MŠMT: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, kde naleznete kompletní informace. Dále pak Mimořádné opatření Min. zdravotnictví pro školy.