Vážení rodiče, ČSSZ nás požádala o předání informace rodičům, kteří budou žádat o ošetřovné za květen. Zde najdete tiskopis výkazu, který po vyplnění a odevzdáte zaměstnavateli.