žáci 8. a 9. třídy se budou učit v pondělí a ve středu od 7.40 do 11.40 hodin, žáci 6. a 7. třídy v úterý a čtvrtek od 7.40 do 11.40 hodin. Žákům bude umožněn vstup do školy od 7.00 hodin a příp. dřívější odchod dle odjezdu autobusů.

Rozdělení tříd do skupin oznámí vyučující Aj prostřednictvím aplikace Microsoft Teams©.

Prosíme o důsledné dodržování rozvrhu!

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení, bez něhož nemůže být umožněn vstup do školy!!!

 

Veškeré informace k účasti žáků na prezenční výuce naleznate zde...