V průběhu platnosti nařízení MZ bude škola postupovat podle manuálu ministerstva školství PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19. Upozorňujeme na nutnost sledovat případné změny v důsledku vývoje epidemiologické situace uvedené ve sdělovacích prostředcích, www stránkách školy a dalších médiích.