Na základě usnesení vlády ČR se omezuje provoz na základní škole s platností od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020.

 Žáci 1. a 2. stupně se budou povinně vzdělávat distanční formou výuky v době od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020.

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 (pondělí, úterý) jsou stanoveny dny volna (není vyučování ani neprobíhá distanční forma výuky).

 Ve dnech 29. 10. a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

 Platí pro všechny žáky základní školy (1. a 2. stupeň).

  Mimo provoz je školní družina a školní klub.