1. Distanční výuka  bude probíhat od 14. 10. 2020 - 23. 10. 2020 a je pro každého povinná

 2. Pro mateřské školy se stávající režim nemění. U 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.   Toto platí i pro školní družiny a školní kluby.

 3. Podmínky distančního vzdělávání, hodnocení a omlouvání žáků jsou rozepsány v Dodatku školního řádu Základní školy Jistebnice.

 4. Žáci si mohou odebrat oběd za dotovanou cenu. Všichni žáci mají oběd odhlášený. Kdo si ho bude chtít odebrat, musí si oběd přihlásit. Odebrat oběd je možné mezi 11,00 - 11,15 hodin do jídlonosičů.

 5. 26. a 27. 10. 2020 vyhlásil ministr školství dny volna pro všechny žáky, na tyto dny navazuje státní svátek a potom podzimní prázdniny. V tomto týdnu nebude probíhat distanční výuka /nařízení ministra školství/. Možný nástup zpátky do školy je 2.11. 2020.

 

Pravidla pro distanční výuku

 Komunikace bude probíhat přes školní informační systém Google Classroom.

 Domácí úkoly budou zadávány výhradně přes Google Classroom – domácí úkol.

 Online konference ve vyučování pořádá v případě potřeby učitel přes prostředí Google Classroom.

 V případě, že účasti na distanční výuce brání technické vybavení žáka, oznámí to žák / zákonný zástupce neprodleně danému vyučujícímu, popř. tř. učiteli.

 Pokud se ze zdravotních důvodů nemůže žák účastnit výuky, zákonný zástupce je povinen žáka omluvit na e-mail třídního učitele / na stránkách školy v kontaktech/.

 Každý žák je povinen denně kontrolovat Google Classroom – domácí úkoly a zápisy  hodin.

 Práce jsou žákům zadávány vždy tak, aby byly přístupné nejpozději v době průběhu konkrétní hodiny podle aktuálního rozvrhu.

 Online výuka probíhá především v rámci rozvrhu, nebo podle dohodnutého času schůzky.

 Jiné než technické, zdravotní nebo osobní závažné důvody nejsou omluvou pro neúčast na hodině v reálném čase.

 V případě potřeby omlouvání absence je třeba doložit přesný důvod nepřítomnosti ve vyučování.