Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 se bude konat dne 21. 4. 2021 dle níže uvedeného harmonogramu, v době od 8:00 do 17:00 hodin na prvním stupni základní školy za dodržení epidemiologických opatření tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy.

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do základní školy (ke stažení zde…) doručí zákonný zástupce osobním podáním ve škole. K žádosti předloží zákonný zástupce rodný list dítěte, který bude ve škole okopírován, a prokáže se platným občanským průkazem.

Zápis se uskuteční pravděpodobně bez přítomnosti dětí. Pokud by byl zápis za přítomnosti dětí, bude informace v předstihu zveřejněna na webových stránkách školy.

Rodiče, kteří mají zájem přihlásit dítě do 1. třídy i z jiné spádové oblasti, si mohou vybrat volný čas v harmonogramu a dát vědět na telefonní číslo 605 015 807.

Zápis do 1. třídy, 21.4.2021 (středa)

8:00

Vavříková L.

8:15

Plavec Š.

8:30

Kvasnička V.

8:45

Kvasničková N.

9:00

Miňha V.

9:15

Tesařík L.

9:30

Barešová E.

9:45

 

10:00

Soukupová E.

10:15

 

10:30

 

10:45

 

11:00

Dikan D.

11:15-12:00

PŘESTÁVKA NA OBĚD

12:00

Turnovcová Š.

12:15

Seidl F.

12:30

Cina K.

12:45

 

13:00

Loužecká A.

13:15

Novák V.

13:30

Dušková R.

13:45

 

14:00

Vomáčková D.

14:15

Buchnar Š.

14:30

 

14:45

 

15:00

Vach F.

15:15

Bělohlav J.

15:30

Dolejší V.

15:45

 

16:00

Kratochvíl M.

16:15

Kubec A.

16:30

 

16:45