Do školní družiny a klubu se zapisují žáci, kteří navštěvují toto zařízení pravidelně, nejméně třikrát v týdnu. V jednom oddělení může být zapsáno maximálně 30 žáků, proto jsme stanovili tato kritéria.    

  1. Přednostně budou přijímáni žáci první třídy, dále dojíždějící žáci a žáci z rodin, kde jsou rodiče (rodič) zaměstnaní.
  2. Při volných hodinách, při čekání na zájmové kroužky, odpoledním vyučování a náboženství,  mohou navštěvovat ŠD, ŠK i nepřihlášení žáci.
  3. Výjimečně, v případě závažného důvodu mohou navštívit ŠD, ŠK nepřihlášení žáci,    a to po dohodě s vychovatelkou příslušného oddělení. Jedná se o děti matek na mateřské dovolené, nezaměstnaných, apod.

Případné změny v docházce se mohou do přihlášek doplnit během školního roku. Každá    nepřítomnost žáka musí být omluvena a změna v odchodu ze ŠD, ŠK musí být doložena písemně s podpisem rodičů.

 M. Šmejkalová