Informace k PŘIJÍMACÍMU  ŘÍZENÍ  NA STŘEDNÍ ŠKOLY naleznete zde na níže uvedených odkazech:

Termíny v roce 2020.

Přijímací řízení podle novely školského zákona.

 M. Kolihová