Informace k PŘIJÍMACÍMU  ŘÍZENÍ  NA STŘEDNÍ ŠKOLY naleznete zde na níže uvedených odkazech:

Přijímací řízení podle novely školského zákona.

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky 2021

 SHRNUTÍ AKTUALIT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ 2021

 

 

 

 

 M. Kolihová