V tomto školním roce poskytlo SRPDŠ 20 000,- Kč na nákup her a hraček do školní družiny a školního klubu. Část finančních prostředků byl pro děti vánoční dárek. Paní učitelky nakoupily hry, stavebnice, nábytek pro panenky a další hračky. V květnu pak ze zbylých peněz nakoupilo SRPDŠ trojdílné žíněnky, pálky a míčky na stolní tenis, síť do tělocvičny na přehazovanou a volejbal.

Paní vychovatelky a žáci naší školy děkují SRPDŠ za poskytnutí tohoto finančního daru.

 

                                                                                                                      M. Šmejkalová