Od 1.9.2016 probíhá na naší škoe inkluzivní výuka. Bližší informace budou sděleny na třídních schůzkách v listopadu.

M. Kolihová