Školní družina a školní klub budou o hlavních prázdninách v provozu v termínu od 1.7 – 12.7.  2019. Na přihlášení žáka do ŠD a ŠK není třeba podávat písemnou přihlášku.

Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo družinu o prázdninách, kontaktujte prosím p. vychovatelku příslušného oddělení (osobně nebo telefonicky), alespoň tři týdny před prázdninami, tj. do 7.6. 2019.

Poslední srpnový týden (tj. 26. 8. – 30. 8. 2019) bude provoz družiny zajištěn.

Telefonický kontakt do nové školy (ŠD) je 389 822 602, do staré školy (ŠK) 389 822 639 nebo 381 273 357.

T. Šindelářová