Nevyzvednuté zápisové lístky pro žáky 9. třídy budou vydány po ukončení mimořádných opatření.

M. Kolihová