Název školy,sídlo, právní forma, IČO

 

Základní škola a Mateřská škola  Jistebnice, příspěvková organizace, 70887489

 

Zřizovatel školy

 

Obec Jistebnice

 

Ředitel školy, jméno, příjmení, adresa

 

Mgr. Dušan Petržel, Ke Chlumu 256, Klokoty, 390 01 Tábor

 

ZŠ zahrnuje:

 

- základní školu ( 1. a 2. stupeň)

 

 

Počet tříd

Celkový počet

Počet žáků na

Počet žáků

 

Šk. rok

 

žáků

jednu třídu

na učitele

 

2010/11

9

184

20,44

10.82

 

 

 

- školní družinu a klub

 

 

Školní družiny

Školní kluby

Počet oddělení

2

1

Počet zapsaných žáků

60

30

 

 

- mateřskou školu

 

Počet tříd

Celkový počet

Počet žáků na

 

žáků

jednu třídu

3

68

22,66

 

 

- školní jídelnu

 

 

Celkový počet

 

stravovaných žáků

Žáků celkem 

236

v tom:

 

v mateřských školách

54

1.stupeň ZŠ

71

2.stupeň ZŠ

111

 

 

Datum zařazení do sítě škol: 26.02.1996

 

Přehled pracovníků ZŠ:

 

Ředitel ZŠ a MŠ-Mgr.Dušan Petržel

Zástupce ředitele-Mgr.Jana Nováková

1.třída Mgr.Anna Picková

2.třída Mgr.Eliška Urbanová

3.třída Mgr.Julie Pešková

4.třída Mgr.Pavla Nováková

5.třída Mgr.Tereza Švecová, od 1.4.2011 p.u. Jana Kratochvílová

6.třída Mgr.Kamila Kumžáková

7.třída Mgr.Miloslava Kolihová

8.třída Mgr.Jaroslava Nováková

9.třída Petra Jelínková

bez třídnictví: Mgr.Ivana Jelínková

bez třídnictví:Mgr.Bořek Jelínek

bez třídnictví:Mgr.Pavla Vonešová

učitel náboženství:Mgr.Jana Ryjáčková

 

Vychovatelky:

Vedoucí vychovatelka-Marcela Šmejkalová

Vychovatelka-Vladimíra Kubecová

Vychovatelka-Marie Rybaříková

 

Provozní zaměstnanci:

Účetní- Vlasta Průšová

Školník- Alois Procházka

Uklízečka-Hana Charvátová

Uklízečka-Marie Vitmanová

 

Přehlede pracovníků MŠ:

 

Vedoucí učitelka-Alena Součková

Učitelka-Olga Vavříková

Učitelka-Jana Podlesná

Učitelka- Petra Tušová

Školnice-Věra Kubecová

Školnice-Jaroslava Podzimková

 

Celková kapacita :

                               - základní školy  250 žáků

                               - mateřské školy   76 žáků

                               - školní jídelny    450 jídel

                               - školní družiny a školního klubu  166 žáků

 

 

Sdružení působící při škole: SRPDŠ , Sportovní klub

 

 

 

 

 

Přehled pracovníků školy:

 

Základní škola

Mateřská škola

Šk. jídelna

 

učitelé

vychovatelé

prov. zam.

učitelé

prov. zam.

prov. zam.

Fyzické osoby

17

3

4

4

2

5

Přep. úvazky

12,76

2,4

4,85

4

1,8

4,47

 

 

Prospěch žáků na škole:

 

 

Ročník

Počet žáků

Prospělo s vyzn.

Prospělo

Neprospělo

 

 

 

 

 

1.

20

20

 

 

2.

16

16

 

 

3.

19

11

8

                           

4.

26

17

9

 

5.

17

11

6

 

Celkem

98

75

23

 

za 1. st.

 

 

 

 

6.

23

8

15

 

7.

17

8

9

 

8.

25

5

20

 

9.

24

12

12

 

Celkem

89

33

56

 

za 2. st.

 

 

 

 

 

 

Snížený stupeň z chování:

 

Stupeň chování

Tento škol. rok

 

 

Počet

Procento

2

4

2,14

3

0

0,00

 

 

 

Celkový počet neomluvených hodin : 0

 

 

 

 

 

Vycházející žáci přijatí do škol:

 

 

 

SOŠ ( střední školy s maturitou)+VG

SOU ( učební obory)

I. kolo

II. kolo

I. kolo

II.kolo

19

0

5

0

Celkem 19

Celkem  5

 

 

 

 

 

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č. j.:

 

 

 

Název

Číslo jednací

V ročníku

16847/96-2

 5.,

ŠVP ZŠ Jistebnice

ZSJIST/171/2009

1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,9.

ŠVP MŠ

ZSJI/189/2009

 

 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků:

 

Typ kurzu

Počet zúčastněných pracovníků

Cizí jazyky   (dlouhodobé)

2

ŠVP (krátkodobé) – metodika Aj

1

Školení metodiků soc. pat. jevů (dlouhodobé)

1

Výchovné poradenství (dlouhodobé)

1

Hudební seminář

1

Školení BOZP

2

Interaktivní tabule Smart

12

 

Další údaje o škole:

 

Pro rozšíření nabídky, která se nevejde do povinně volitelných předmětů jsou zřízeny nepovinné předměty, dvě oddělení výuky Náboženství v 1.-9. ročníku, Míčové hry chlapci 6.7.9..třída– 1 hodina týdně.   Kroužky: Angličtina hrou v 1. a 2. třídě, Sportovní hry v 3.-5.třídě,  Výtvarný v 1..a 6.. třídě, Sportovní hry 6.7. 9. třída,  Paličkování 5.,6.,8. třída,  Hra na kytaru 2.-8. třída, Sborový zpěv 2.- 9. třída, Počítače hrou 4.,5. třída, Ruský jazyk 7., 8. třída, Volejbal – dívky 1. a 2. stupně.

V tomto školním roce se naše škola přihlásila do dvou projektů. Tyto projekty financuje EU. Jeden projekt se jmenuje Impuls pro kariéru – hlavním cílem projektu je žáky motivovat ke studiu technických oborů. Další projekt se jmenuje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ. Tento projekt bude realizován od 1.9. 2011 – 28.2. 2014

 

Olympiády:

Školní kolo: matematika, český jazyk, dějepis, soutěž  matematický Klokan, Pythagoriada, biologie, zeměpis, chemie, dopravní olympiáda, Jihočeský zvonek, Rybářská o., Přírodovědný klokan,  PO.

 

Okresní kola olympiád:

 

Český jazyk-                            3. místo Pavel Peterka /9.třída/

 

Matematika-                           kat. 6. třída – Marie Turnovcová, Markéta Poslušná

                        kat. 8. třída – Kateřina Voštová                                         

                         

Zeměpis-                        13. místo Kamil Červenka/6.třída/, 18. místo Marta Dědová/  

                        6.třída/, 18. místo Helena Vávrová/7.třída/, 25. místo Vendula

                        Vávrová/7. třída/, 3. místo Jakub Vošta/9.třída/, 5. místo Pavel

                        Peterka/9.třída/

Dějepis-           8. místo Jakub Vošta/9.třída/, 13. místo Štěpán Buzek/9.třída/

 

Dopravní-        6. místo- Antonín Dušek/8.třída/, Radek Novák/8.třída/,
                        Vendula Vávrová/7. třída/, Kateřina Voštová/8.třída/
 
Chemická-                        4. místo- Pavel Peterka/9.třída/, 5. místo Petr Turnovec/9.třída/

 

Fyzikální-                                 2.-3. Místo Petr Turnovec/9.třída/,4. místo Pavel Peterka/9.třída

                                                8. místo Jakub Vošta/9.třída/, 13. místo Tomáš Mácha/9.třída/

 

Krajská kola olympiád:

 

Český jazyk-                                 14. místo Pavel Peterka/9.třída/

 

Fyzikální-                                       4. místo Petr Turnovec/9.třída/ 7. místo Pavel Peterka/9.třída/

                                                      32. místo Jakub Vošta/9.třída/

 

Matematická-                                36. místo Pavel Peterka/9.třída/

 

 

Exkurze: 1. stupeň

 

Exkurze do ČT, prohlídka Vyšehradu – Praha / září 2010 /

Exkurze – Národní muzeum – Doba ledová – Praha / duben 2011 /

Exkurze – Síň Richarda Laudy – Jistebnice / září 2010 /

 

Exkurze: 2. stupeň

 

Exkurze – Praha – Beatlemánie – Muzeum hudby / listopad 2010 /

Exkurze Tábor – Muzeum husitství v Táboře, Botanická zahrada, Kotnov, Táborský poklad / květen 2011 /

Exkurze – České Budějovice – Vzdělání a řemesla / září 2010 /

Exkurze – Praha – Židovské Město / duben 2011 /

 

Projekty:  1. stupeň

 

Tonda Obal na cestách – ekologická výchova

Den Země – ekologická výchova

Pověsti české – český jazyk

Zdravé zuby – přírodověda-pracovní listy

Můj kamarád – český  jazyk

Živé organismy - prvouka

Projekt olej – sběr použitého oleje z domácností

Ajaxův zápisník

Říjen v přírodě – anglický jazyk

Práce s diagramy – anglický jazyk

Rok v pohádkové zemi – český jazyk

10 projektů z anglického jazyka – rodina, přítel mazlíček, atd.

 

 

Projekty:  2. stupeň

 

Svatomartinská Praha – český jazyk, dějepis

Státy EU – zeměpis, občanská výchova

Ostrov – bydlení budoucnosti – anglický jazyk

Naše obec – občanská výchova

Naše ZOO – anglický jazyk

Londýn, Aljaška – anglický jazyk

Historie USA – anglický jazyk

Austrálie – anglický jazyk

Historie Velké Británie – anglický jazyk

Židovské Město – český jazyk, dějepis

 

Jiné soutěže:

                               

Jihočeský zvonek  -     školní kolo

-         okresní kolo

 Zdravé zuby, Ajaxův zápisník

 

 

Účast ve sportovních soutěžích:

 

1.stupeň

Mc Donalds Cup  - Tábor, Atletický přebor Tábor, sportovní den – Jistebnice, vybíjená Tábor

 

2.stupeň

 

Chýnov, Malšice, - kopaná

Atletický přebor Tábor,      

Okresní přebor ve florbalu Sezimovo Ústí, okresní přebor v přespolním běhu Sezimovo Ústí,

šachový přebor v Táboře, krajské kolo v šachu České Budějovice, basketbalový turnaj žákyň Borotín, šachový turnaj v Jistebnici, fotbal – Chotoviny, okresní turnaj v košíkové – dívky – Sezimovo Ústí, sportovní den v Jistebnici, okresní kolo ve stolním tenise v Táboře                                                                             

                                                                  

Kulturní akce: výchovné koncerty, divadelní představení, výstavy

 

Besedy ve Veřejné knihovně v Jistebnici

Pověstí pražské – divadelní představení Tábor

Výstava žáků z Klíčku – galerie v Jistebnici

Divadelní představení v MŠ Jistebnice

Divadelní představení v KD v Jistebnici – Doba kamenná

Vánoční výstava – ZŠ Jistebnice

Vánoční koncert – Děti dětem v Jistebnici

Vánoční besídky – ZŠ Jistebnice

Divadelní představení v Táboře – Zvířátka a petrovští

Divadelní představení v KD Jjistebnice – Dalskabáty hříšná ves

Divadelní představení v Táboře – Strašidýlko z Metterwitu

Dětský maškarní karneval v KD v Jistebnici

Besedy ve Veřejné knihovně v Jistebnici

Výchovný pořad v ZŠ v Jistebnici – Etiketa

Divadelní představení v MŠ Jistebnice – O mlynářce

Divadlo Tábor – Hodina zpívání

Divadelní představení v Táboře – Popelka

Školní besídka ke Dni matek v KD v Jistebnici

Výstava prací žáků v ZŠ Jistebnice

Výstava výrobků ŠD a ŠK v Pekárně v Jistebnici

Den dětí v Jistebnici

Divadelní představení v Táboře - Jánošík

 

 

Jiné akce:

 

Ukázka exotických zvířat – ZŠ Jistebnice

Dravci v letu – hřiště v Jistebnici

Den Země – 1. Stupeň – přírodovědná procházka po Naučné stezce v Jistebnici, plnili zadané úkoly, vytvořili vlastní projekty, 2. Stupeň – beseda o Dni Země, film o přírodě, návštěva Záchranné stanice ve Voticích, návštěva Botanické zahrady v Táboře, ve škole si každá třída vytvořila svůj vlastní projekt o přírodě

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Školní výlety

Pěvecký sbor a jeho aktivity -  vystoupení sboru na Slavnostním rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Jistebnici, Vánoční zpívání v Domě s pečovatelskou službou v Jistebnici, Adventní koncert v kostele sv. Michaela, vystoupení na besídce Ke Dni matek v KD v Jistebnici, koncert sboru v kostele sv. Michaela na akci – Noc kostelů.

Lyžařský výcvik žáků sedmé třídy – Monínec

Strom života – pracovní dílna – ZŠ Jistebnice

O letošních letních prázdninách začala velká rekonstrukce staré školy – výměna oken, zateplování fasády, zateplování a výměna střešní krytiny, výměna topných těles. Dále byly provedeny vrty na tepelná čerpadla.

 

MŠ Jistebnice

 

Ve školním roce 2010-2011 byly otevřeny 3 třídy, celkem bylo zapsáno 66 dětí. Během školního roku se  2 děti přistěhovaly. V červnu byl konečný stav 68 dětí.

V 1.třídě /3-4leté děti/-počet zapsaných dětí 26

Ve 2.třídě /4-5leté děti/-počet zapsaných dětí 19

Ve 3.třídě/5-6leté děti/-počet zapsaných dětí 23

 

V letošním školním roce se řídila MŠ podle ŠVP, verze č.3, který vychází z RVP.

Během školního roku MŠ spolupracuje s rodiči, se ZŠ, s obcí, s veřejností.

Pravidelně jsou vystavovány dětské práce ve vitrínce na náměstí.

Nejvíce se děti učí  přímým pozorováním na vycházkách. Hodně se využívá nově opravená školní zahrada, kde děti pozorují různé druhy stromů. Děti navštěvují po domluvě rodiny, kde mají nějaké zvíře. Pozorují práci lidí v obci. Děti se učí vážit si práce druhých. Nedaří se nám stále navázat vztahy s místním pečovatelským domem. K poučení dětí při různých příležitostech jsme během celého roku využívaly maňáskové divadlo ke hraní různých scének. Hodně byla využita naše školní zahrada, kde děti pozorovaly měnící se přírodu při střídání ročních období. Posilovaly si fyzickou i psychickou zdatnost na různých průlezkách Pružně se sledovalo, kde je co nového, co by zajímalo naše děti. Učitelky se snažily o co nejatraktivnější a největší rozšíření vědomostí dětí. V tomto roce se do školky zakoupily nové  hračky, knihy a další pomůcky. Letos se podařilo sehnat dobrý výtvarný i pracovní materiál. V tomto školním roce  se provedly  ve školce některé úpravy, jako nové osvětlení.

O prázdninách začala rekonstrukce MŠ a to v zateplování budovy, zateplování střechy, výměna nevyhovujících oken za krásná plastová okna. Dále proběhla výměna starých plechových radiátorů. Byly provedeny vrty na tepelná čerpadla. Do MŠ se kupují nové hračky, hry, knihy, maňásky, výtvarný a pracovní materiál a jiné pomůcky.

S obcí má MŠ velmi dobré vztahy/ sečení trávy na školní zahradě, prohrnování sněhu, posyp při náledí/.

 

Některé akce MŠ v roce 2010-2011:

-plavecký výcvik – plavecký bazén v Táboře

-vítání občánků na OÚ

-zahájení Keramického kroužku-/listopad/

-zahájení Logopedického kroužku

-pohádka –Vánoční štěstí

-Mikulášská besídka

-vánoční besídka

-pohádka – O bublinkové víle

-maškarní karneval

-výtvarná soutěž – Děti na silnici

-výtvarná soutěž – Požární ochrana očima dětí

-divadlo – O mlynářce

-vzdělávací program – O počasí s hudbou a pohybem

-návštěva knihovny v Jistebnici

-divadlo- Kouzla a čáry

-fotografování

-setkání s hasiči z Tábora

-besídka-Svátek maminek

-výlet s předškoláky v Táboře, Větrovech – návštěva ZOO

-hudební představení – Drak Karamelák

-slavnostní rozloučení s předškoláky za účasti p.starosty, p.ředitele ZŠ a MŠ Jistebnice

 

                                                                                         Mgr.Dušan Petržel

                                                                                          ředitel ZŠ a MŠ