Sportovní hry středa 13.30- – 15.00 h p. Petržel 8. a 9. tř.
Výtvarný kr. pondělí 12.50 – 13.35 h p. Urbanová 1. -4. tř.
Angličtina hrou 1. tř. pátek 11.45 -– 12.30 h p. Juskovičová
1.tř.
Paličkování pondělí 13.35 - 15.05 h
p. Maňáková 4. a 5.tř.
6. a 7.tř.
 Angličtina hrou 2. tř. úterý    12.50 -– 13.30 h p. Juskovičová 2. tř.
∗Keramický kr. čtvrtek 12030 -– 12.45 h  p. Pincová 1. a 2. tř.
∗Keramický kr. čtvrtek 13.50 -– 13.125h p. Pincová  3. a 4. tř.

∗ Keramický kroužek je je placený formou příspěvku pro SRPDŠ ve výši 200,- Kč na pololetí.

 

Zájmové kroužky zahájí svoji činnost v  říjnu. Všechny kroužky jsou žákům poskytnuty zdarma, pouze keramický kroužek je poskytován za úplatu.

Nepovinný předmět náboženství :

Stará škola 6. - 9. tř.        pátek 13.45 – 14.30 h p. farář P. Němec

Nová škola 1. a 2. tř.        středa 12.05 – 12.50 h   p. Šittová

               3., 4., 5. tř.     středa 12.50 – 13.35 h   p. Šittová

 

Náboženství začíná 6. 9. 2020.