Sportovní hry pondělí 13.00 - – 14.30 h p. Picková 3., 4., 5. tř.
Výtvarný kr. pondělí 13.15 – 14.00 h p. Urbanová 1. -9. tř.
Angličtina hrou 1. tř. úterý 11.25 -– 12.10 h p. Juskovičová
1.tř.
Sborový zpěv středa 13.20 -– 14.50 h p. Peššková  1. - 9. tř.
Sportovní hry středa 13.30 – 15.00 h p. Petržel 6.- 9.tř.
Zumba úterý 13.30 – 14.15 h p. Brožovská 1. – 5. tř.
Tvoření Středa 12.30 –- 14.00 h p. Švecová 4. tř, 5. tř.
Paličkování pátek 13.30 - 15.00 h   
p. ŠŠmejkalová 5.- 9.tř.
 Angličtina hrou 2. tř. čtvrtek 11.25 -– 12.10 h p. Široká  2. tř.
 Hra na kytaru pátek 13.30 - 14.15 h p. Urbanová  3. - 9. tř.
∗Keramický kr. čtvrtek 12.30 – 13.15 h 1. skupina  p. Pincová 1 x za 14 dní
∗Keramický kr. čtvrtek 13.25 -– 14.10 h 2. skupina  p. Pincová 1 x za 14 dní

Zdravotnický  kr.  bude až podle zájmu žáků (od 3. do 9. tř.).

∗ Všechny kroužky jsou zdarma, pouze keramický kroužek je poskytován za úplatu (na nákup materiálu, 200,- Kč za popoletí).

Případné dotazy na tel.: 776 385 601 

Zájmové kroužky zahájí svoji činnost v  říjnu. Výjimkou je kroužek paličkování, který začíná již 14. září.

Náboženství : 1. - 2. tř.        pondělí 12.00 – 12.40 h

                      3.,4. a 5. tř.   pondělí 12.45 – 13.30 h   

                      5. až 9. tří.     pondělí 13.30 - 14.15 h

vyučující Mgr. Marie Šittová

Náboženství začíná 10. 9. 2018.