Sportovní hry pondělí 12.45 - – 14.15 h p. Picková 3., 4., 5. tř.
Výtvarný kr. pondělí 13.15 – 14.45 h p. Urbanová 2.tř.
 Hra na flétnu úterý 12.20 -– 13.05 h p. Juskovičová  1. - 5. tř.
Angličtina hrou 1. tř. středa 11.45 -– 12.30 h p. Široká
1.tř.
Sborový zpěv středa 13.20 -– 14.50 h p. Peššková  1. - 9. tř.
Sportovní hry středa 13.30 – 14.30 h p. Petržel 6.- 9.tř.
Zumba čtvrtek 13.30 – 14.15 h p. Bechyně, p. Nováková 1. – 5. tř.
Tvoření úterý 12.30 –- 14.00 h p. Švecová 3., 4. tř
Paličkování pátek 13.30 - 15.00 h   
p. ŠŠmejkalová 5.- 9.tř.
 Angličtina hrou 2. tř. pátek 11.25 -– 12.10 h p. Široká  2. tř.
 Hra na kytaru pátek 13.30 - 14.15 h p. Urbanová  3. - 9. tř.
Zdravotnický kroužek  pondělí 13.30 - 14.15  p. Horčičková   3. - 9. tř.
∗Keramický kr. čtvrtek 12.30 – 13.15 h 1. skupina  p. Pincová 1 x za 14 dní
∗Keramický kr. čtvrtek 13.15 -– 14.00 h 2. skupina  p. Pincová 1 x za 14 dní

Zdravotnický  kr.  bude až podle zájmu žáků (od 3. do 9. tř.).

∗ Keramický kroužek je rozdělen na 2 skupiny: Je to kroužek placený prostřednictvím příspěvku SRPDŠ ve výši 200,- Kč na pololetí. 5. a 19.října, 2., 16. a 30.listopadu, 14.prosince a  4. a 18.ledna.

. Keramika v druhém pololetí bude v tyto data: 8.2., 22.2., 15.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5. a 14.6.

Případné dotazy na tel.: 776 385 601 

Zájmové kroužky zahájí svoji činnost v  říjnu. Výjimkou je kroužek paličkování, který začíná již v pátek 15. září. Kroužky Hra na kytaru a Výtvarný kroužek začínají od listopadu.

Náboženství : I. st.  úterý 11.45 – 12.30 h    1. a 2. tř. –p. Ryjáčková

                                     12.30 – 13.05 h    3.,4. a 5. tř.

                    II. st. pondělí 13.20 - 14.05

 Náboženství začíná 11. 9. 2017.